• ดูรายละเอียด
 • คลิกดู
 • วันมาฆบูชา
 • วันมาฆบูชา
 • วันมาฆบูชา
 • วันมาฆบูชา
 • รายละเอียดโครงการอุปสมบทประจำปี ๒๕๕๕
 • รายละเอียดโครงการอุปสมบทประจำปี ๒๕๕๕
 • 103ปีชาตกาล
 • ครบ5ปี สถานีวิทยุ
 • กฐินพระราชทาน2555
 • หนังสืออนุสรณ์
 • กฐินพระราชทาน2555
 • งานออกเมรุ
 • พิธีมอบโบสถ์
 • วันมาฆบูชา

ประวัติวัด

อุโบสถวัดชลประทานรังสฤษฏ์

พระพรหมมังคลาจารย์์

ปฐมเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์

พระธรรมวิมลโมลี

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระปัญญานันทมุนี

หน่วยงานต่างๆของวัด

 • ประวัติโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์ คลิกที่นี่....

   

  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์

   ๗๘/๘ หมู่ที่ ๑ ถ.ติวานนท์  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี      ๑๑๑๒๐

  โทร.๑๒-๕๘๓-๘๘๔๗  , ๐๒-๕๘๓-๙๖๗๘ , ๐๘๑-๘๑๐-๔๒๐๔

กิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์

บทความธรรมะ เพื่อชีวิตที่ดีงาม

                     

เรื่อง องค์สามของความดี.

เว็บไซต์น่าสนใจ