ศุกร์์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาล (๑๐๐ วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาล (๑๐๐ วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
พระอารามหลวง  ตำบล บางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี


เข้าชม 579  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560