พุธ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

พิธีบรรชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
พิธีบรรชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๐  ณ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงเข้าชม 532  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2560