อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

กิจกรรมวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ม.ค.๖๐

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์
ในโครงการ"ปัญญานันทภิกขุ แม่ทัพธรรม...แม่ทัพโลก"

เข้าชม 465  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2560