เสาร์์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป )

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการ


เข้าชม 537  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560