เสาร์์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ เม.ย.๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.30 )
พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ เม.ย.๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เข้าชม 495  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560