เสาร์์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๘ ก.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ เป็นต้นไป

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 06.30 - 20.00 น. )

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา

ในวันที่ ๘ ก.ค.๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ เป็นต้นไป
เข้าชม 263  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560