อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.30 )
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง
เข้าชม 219  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560