อาทิตย์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมในกิจกรรมวันอาทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.30 )
ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมในกิจกรรมวันอาทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้
เข้าชม 140  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560