อาทิตย์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เข้าชม 169  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560