จันทร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี


เข้าชม 175  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560