จันทร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)(วันสุดท้าย)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
เข้าชม 269  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560