หมวดหมู่ : กิจกรรมอื่นๆ
หัวข้อ : ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมยกรูปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ขึ้นประดิษฐานบนแท่น ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันเสาร์ที่ ๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น.เป็นต้นไป
โดย : keatjunnool
อ่าน : 3329
ศุกร์์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ในเวลา ๐๘.๐๙ น.ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ได้มีการขึ้นประดิษฐานรูปพระโพธิ์สัตว์  อวโลกิเตศวร 
บนแท่นประดิษฐาน บริเวณหน้าหอระฆัง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  และ ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี
มาร่วมเป็นงานในพิธี นี้ด้วย  โดยมีการต้องรับจากคณะสงฆ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นำโดย พระมหา มานพ ,  พระครูสิริคุณากร ,  พระมหาบุญนำ  
และพระนวกะ ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์  เพื่อประดิษฐานรูปพระโพธิ์สัตว์  อวโลกิเตศวร  ขึ้นบนแท่นวาง  บรรยากาศเป็นไปอย่าง เรียบร้อยดี