หมวดหมู่ : กิจกรรมอื่นๆ
หัวข้อ : ขอเชิญชม นิทรรศการ "หลวงพ่อปัญญานันทะ แม่ทัพธรรม แม่ทัพโลก" ที่ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น ๒ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
โดย : keatjunnool
อ่าน : 2030
พุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ขอเชิญชม นิทรรศการ  "หลวงพ่อปัญญานันทะ แม่ทัพธรรม แม่ทัพโลก" ที่ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น ๒ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน