หมวดหมู่ : กิจกรรมอื่นๆ
หัวข้อ : ขอเชิญพุทธสาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญกุศล ๕ ปี มรณกาล พระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
โดย : keatjunnool
อ่าน : 5782
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

🌓 กำหนดการ
งานบำเพ็ญกุศล ๕ ปี มรณกาล 
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗, อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
🌓 ณ ศาลา ๑๐๐ ปี พระพรหมมังคลาจารย์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
🌓 วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
..............................
๐๙.๐๐ น. - พุทธบริษัทพร้อมกัน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี
- บูชาพระรัตนตรัย / สมาทานเบญจศีล
- ถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิมลโมลี
- พิธีสามีจิกรรม
๐๙.๓๐ น. - ปาฐกถาธรรมรำลึก"ชีวิตและงานพระธรรมวิมลโมลี" 
โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- ถวายเครื่องไทยธรรม
- บังสุกุล / กรวดน้ำ / รับพร
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหาร
๑๑.๔๕ น. - รับประทานอาหาร
******************